НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6273670 Картинка 1913602 Картинка 5939976 Картинка 9317606 Картинка 11608572 Картинка 7937667 Картинка 7500873 Картинка 10582461 Картинка 8605978 Картинка 53075

Конкурс за професор – Галина Домусчиева-Роглева

Публикувано на 28 август 2023

На 28.09.2023 г. от 15:00 часа в 433 кабинет на НСА „Васил Левски”, Студентски град, ще се състои второто заключително заседание на научното жури по процедура за заемане на академичната длъжност „ПРОФЕСОР“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (Спортна психология), за нуждите на катедра „Психология, педагогика и социология“, с кандидат доц. Галина Димитрова Домусчиева-Роглева, доктор.


Членове на научното жури, съгласно Заповед на Ректора ЗП № 474/30.05.2023 г.


Научно жури
Вътрешни членове:

 1. Проф. Татяна Станчева Янчева, дн – председател
 2. Проф. Елеонора Михайлова Милева, дн
 3. Проф. Красимир Лазаров Петков, дн
 4. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн

  Резервен член: проф. Димитър Петров Михайлов, доктор


Външни членове:

 1. Проф. Снежана Евлогиева Илиева, дн
 2. Проф. Юлия Георгиева Мутафова-Заберска, доктор
 3. Проф. Димитър Танев Кайков, дн

  Резервен член: проф. Росица Стефанова Църова, доктор

 

Рецензенти:

Проф. Татяна Станчева Янчева, дн

Проф. Красимир Лазаров Петков, дн

Проф. Снежана Евлогиева Илиева, дн


Изтеглете документация по процедурата
 


 
Facebook Twitter Share