НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3118508 Картинка 3932762 Картинка 3498067 Картинка 3828587 Картинка 895654 Картинка 9875530 Картинка 12069498 Картинка 10230556 Картинка 998108 Картинка 9375646

Възможност за кандидатстване по специалността „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“ в ОКС Магистър

Публикувано на 24 август 2023Започна записването на студенти по новите програми за обучение, разработени по проект „ОМНИА“, ОП НОИР, Договор BG05M20P001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“.

Национална спортна академия е партньор в проекта на Медицински университет – Пловдив и участва в съставянето на новата магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“. Програмата е предназначена за специалисти, завършили специалност „Медицина“ в страната или в чуждестранно висше училище. В обучението ще участват преподаватели от НСА „Васил Левски“ и МУ-Пловдив. Програмата има за цел да подготви лекари за включване в спортни екипи или в специализирани медицински центрове, осигуряващи здравна помощ за спортисти или хора, работещи в екстремални условия.

Повече информация за програмата https://omniabg.info/sportna-fiziologia-kardiologia-travmatologia/

За да заявите желанието си за включване в програмата, може да се свържете с Учебен отдел, МУ – Пловдив или да подадете онлайн регистрация за изпит на адрес https://mu-plovdiv.bg/priem/registratsiya-kandidat-studentski-izpiti/

 


 
Facebook Twitter Share