НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6749027 Картинка 8818348 Картинка 8945783 Картинка 11770449 Картинка 28432 Картинка 8973212 Картинка 82829 Картинка 12096876 Картинка 8250153 Картинка 11419074

Покана за Национална студентска конференция

Публикувано на 25 май 2023

Националното представителство на студентските съвети в Република България съвместно със Студентски съвет при Икономически университет – гр. Варна; Студентски съвет при Университета за национално и световно стопанство и Студентски съвет при Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – гр. Свищов организират НАЦИОНАЛНА СТУДЕНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ на тема: „ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПЕРСПЕКТИВИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ЕВРОЗОНАТА И БЪЛГАРИЯ”.

Срокът за изпращане на разработките е до 31 Май 2023 година на e-mail: event@npss.bg

Награден фонд 2 000 лв.

Условия за участие:
Конкурсните теми могат да се разработват самостоятелно или от екипи студенти и докторанти до трима души;
Обемът на разработките не бива да надвишава 10 стр. при формат на шрифта Times New Roman 12, разредка 1,5;
Разработените теми се предават на хартиен или електронен носител, като задължително съдържат три имена, фак. No, специалност и e-mail на авторите;
При оценката на разработките ще бъде давано предимство на практически и творчески насочените работи.

Предадените в срок разработки ще бъдат разгледани и класирани от научното жури.

Линк към събитието във Facebook  

 


 
Facebook Twitter Share