НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2915442 Картинка 2549667 Картинка 9655262 Картинка 2787443 Картинка 4949607 Картинка 9318817 Картинка 1244282 Картинка 5150412 Картинка 10966538 Картинка 5457850

Защита на дисертация – ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА

Публикувано на 23 май 2023

На 28.06.2023 г. в зала А-3 от 13.00 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, ще се състои публична защита на дисертационен труд на ЛЮБОМИРА ЛЮБОМИРОВА ВАСИЛЕВА – докторант в редовна форма на обучение, ПН 7.6 Спорт, в докторска програма „Теория и методология на спортната наука“, с тема на дисертационния труд: „Методика за развиване на специфичната работоспособност при 10-12 годишни волейболисти”.

Научен ръководител: проф. Димитър Петров Михайлов – доктор

Рецензенти:

- Проф. Василка Христова Серафимова, доктор

- Доц. Анна Тихомирова Божкова, дн

Вътрешни членове:

  1. 1. Проф. Василка Христова Серафимова, доктор – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол), НСА
  2. Доц. Мариана Алексиева Борукова, дн – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Баскетбол) , НСА

Резерва: Доц. Георги Йорданов Божилов, доктор – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол), НСА

Външни членове:

  1. Доц. Анна Тихомирова Божкова, дн – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол) (МУ – София)
  2. Доц. Ралица Цекова Арсова, доктор – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол), УНСС
  3. Доц. Петър Георгиев Иванов, доктор – 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Волейбол), УНСС

Резерва: проф. Росица Стефанова Църова, доктор – пенсионер

Технически секретар на комисията - Нели Бориславова Петрова.


Материали по защитата

 


 
Facebook Twitter Share