НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8852983 Картинка 6121801 Картинка 10100324 Картинка 12244153 Картинка 7186597 Картинка 8685145 Картинка 9683203 Картинка 2900939 Картинка 10591164 Картинка 10526183

Обучение за работа с дигиталната платформа за антиплагиатство - Strikeplagiarism.com


Уважаеми Ръководители на катедри,
Информираме Ви, че на 15.03.2023 г. от 10:00 ч. в Зала А2 ще
се проведе обучение за работа с дигиталната платформа за
антиплагиатство - Strikeplagiarism.com

Желателно е присъствието на 1 човек от катедра, за което предварително благодарим.


 
Facebook Twitter Share