НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11557039 Картинка 11906872 Картинка 2342061 Картинка 9127416 Картинка 3360551 Картинка 2906350 Картинка 6568925 Картинка 4960953 Картинка 6023498 Картинка 11136082

Предстоящ ремонт на асфалтовата алея от Ректората към Студентския стол


От 13.03.2023 г. започва преасфалтиране и подмяна на бордюрите на алеята от Ректората до Студентския стол на НСА (обозначена на картата). Ремонтните дейности ще продължат до края на м. март. 

Умоляваме колегите да проявят разбиране и съобразителност, като паркират на обозначените за целта места.
 
Facebook Twitter Share