НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6780816 Картинка 11304485 Картинка 7765597 Картинка 10689502 Картинка 4194972 Картинка 6730252 Картинка 10721269 Картинка 6516689 Картинка 3470936 Картинка 4866819

Ползване на входовете на Ректората


Влизането в Ректората на НСА става през централния вход или от входа на Закрити спортни съоръжения.

Северният вход е предназначен и оборудван за достъп на хора с увреждания. При необходимост от такъв достъп, посетителите се обръщат за съдействие към дежурния служител по охрана на тел.: 0884855435. 
Facebook Twitter Share