НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1371874 Картинка 7493681 Картинка 4644039 Картинка 10468039 Картинка 10576866 Картинка 7062277 Картинка 9967515 Картинка 3496128 Картинка 748944 Картинка 6248712

Покана за мобилност на треньори и персонал в спортни отбори


Програма Еразъм + предоставя за първи път възможност за мобилност на треньори и персонал към спортни отбори /не се отнася до самите спортисти/. Публикувана е покана от Центъра за развитие на човешките ресурси с краен срок за кандидатстване 23 февруари. Подаването на кандидатурата трябва да е от името на спортен клуб. Детайлите за кандидатстването може да прочетете на страницата на ЦРЧР 

https://hrdc.bg/news/erasmus-ka1-2023-app-info/


С допълнителни въпроси към текста на поканата, може да се обърнете към Международен отдел. 


 
Facebook Twitter Share