НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4198277 Картинка 4270099 Картинка 627961 Картинка 7328634 Картинка 11356734 Картинка 3140429 Картинка 6502608 Картинка 1325627 Картинка 3413915 Картинка 5799598

Важно за курсовете „Обучение по меки умения/кариерно развитие“ и „Предприемачество“ в НСА


В изпълнение на проект ОМНИА № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОП НОИР в Национална спортна академия ще се проведе обучение по предприемачество и кариерно развитие. Студентите, които заявиха желание за участие до 15 декември 2022 година, са разделени в 5 (пет) групи, като първата група започва на 01 февруари с курса „Меки умения и кариерно развитие“, провеждан от доц. Нина Атанасова. Обучението ще бъде провеждано онлайн. За тази цел всички студенти ще получат на електронната поща, с която са се регистрирали, информация за общото разпределение на групите, а тези, които са в първата група, ще получат допълнително информация за разпределението на часовете по теми, дните и часовете на провеждане на курса, както и линк за включване.

Ако имате въпроси преди стартирането на курсовете, може да се обърнете към Международен отдел. 

Моля, проверявайте си редовно пощата.
 
Facebook Twitter Share