НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9330700 Картинка 9149454 Картинка 3357853 Картинка 10471838 Картинка 12119922 Картинка 5139491 Картинка 2375289 Картинка 2283666 Картинка 6077416 Картинка 8919784

Курс по Аеробика и каланетика


Центърът за следдипломна квалификация при НСА „В. Левски“ започва записване за тримесечен курс по „АЕРОБИКА И КАЛАНЕТИКА“. В него могат да се включат лица с диплома за средно или висше образование. Обучението е в задочна форма, а заниманията се провеждат  присъствено, приоритетно събота и неделя. Завършилите получават удостоверение, с което могат да се регистрират в регистъра на треньорските кадри към ММС като инструктори.

Курсът ще започне през месец февруари 2023 г. Таксата за обучението  е в размер на 700 лв. Заявление (https://www.nsa.bg/form_sdk2.php) за участие се подава онлайн най-късно до 22.01.2023 г.  Подаденото заявление не задължава кандидата за участие в курса.

Всеки кандидат ще бъде информиран за условията на курса (начална дата, необходими документи и др.) до една седмица след изтичането на крайния срок за записване.


Заявление за участие в курса

Забележка: Преди да изпратите заявлението проверете дали правилно сте изписали вашите телефонен номер и имейл адрес. ; 
Facebook Twitter Share