НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9760217 Картинка 3210189 Картинка 12095254 Картинка 7411497 Картинка 5152806 Картинка 9015497 Картинка 8414677 Картинка 1084542 Картинка 8056224 Картинка 2386438

23.11.2022 - НСА и ММС в съвместна инициатива „Здравословен живот за всички“


На 23 ноември Министерството на младежта и спорта и Национална спортна академия „Васил Левски“ организираха семинар, посветен на здравословния начин на живот.

Събитието бе открито от проф. Николай Изов – ректор на НСА и проф. Красимир Петков – декан на факултет „Спорт“.

Сред лекторите бяха г-жа Милена Андреева – директор на дирекция „Младежки политики“ към ММС, г-жа Нели Македонска – национален координатор от ММС на Европейската седмица на спорта, доц. Венета Петкова – преподавател в учебната дисциплина „Спорт за всички“ на НСА, г-н Лоренцо Каро – експерт от отдел Европейски програми и проекти към ММС, д-р Елка Гълева – експерт в Антидопинговия център, хон. преподавател Галин Коларов – сектор „Тежка атлетика“ към НСА.

Проявата бе част от инициативите за отбелязване на Европейската седмица на спорта и кампанията на Европейската комисия Healthy Lifestyle for ALL.

В рамките на семинара бяха представени инициативи на Европейския съюз, насочени към младите хора, със специален фокус – Годината на младежта и Европейската седмица на спорта. Участниците се запознаха с рисковете и практиките за спортуващите при приемането на хранителни добавки; негативните последици от неконтролирано приемане на хранителни добавки и вещества за подобряване на физическата форма; антидопинговата политика и масовия спорт; популяризиране на спорта и здравословния начин на живот.


 
Facebook Twitter Share