НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11468606 Картинка 10763032 Картинка 1062103 Картинка 12061983 Картинка 8531798 Картинка 11424482 Картинка 9067429 Картинка 11419093 Картинка 6297024 Картинка 337921

13.09.2022 - ПОКАНА – VI Национална кръгла маса „Иновации във висшето образование 2022“


Центърът за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към Икономически университет – Варна отправя покана за участие в Шестата поред национална кръгла маса „IT иновации във висшето образование 2022“, която ще се проведе на 6 и 7 октомври 2022 г.
Ежегодната кръгла маса събира на едно място представители на университетските структури и приближени организации със специално отношение към дигитализацията и образованието. Дава трибуна, на която университетите представят своя напредък в областта на цифровизациите, предлагат се адекватни методи и добри практики за решаване на кризата в дигитален аспект. 
Facebook Twitter Share