НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3023104 Картинка 5903145 Картинка 854790 Картинка 1371314 Картинка 8255237 Картинка 6687202 Картинка 6416871 Картинка 12314126 Картинка 193398 Картинка 8765636

1.09.2022 - Съобщение за Годишник на НСА


Уважаеми автори,
До 15 ноември може да изпратите вашият  материал за публикуване в брой 2 на Годишник на НСА на електронната поща на Редакционната колегия: godishnik.nsa@gmail.com
В процедурата по подбиране на материали за Годишника, авторите могат да участват с текстове на английски или български език.
Списанието е регистрирано в Национален референтен списък (НРС) при НАЦИД.
 


 
Facebook Twitter Share