НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 4392104 Картинка 5377498 Картинка 6565938 Картинка 2486677 Картинка 9599550 Картинка 1376001 Картинка 8830854 Картинка 11978450 Картинка 1647613 Картинка 2245559

13.07.2022 - НСА е партньор в проект SAIL4IN по програма Еразмус+

Национална спортна академия „Васил Левски“ е партньор на Аматьорската спортна асоциация „Бордо“- Италия (A BORDO Associazione Sportiva Dilettantistica) в нов проект, съфинасиран от програма Еразмус+ Спорт с номер на проекта № 101050485. 
Краткото наименование на проекта е  SAIL4IN и означава Sailing for inclusion – Ветроходство за приобщаване и е насочен към хората с интелектуални затруднения и тяхното включване във ветроходния спорт. 
Партньорите по проекта ще проучат какви са предизвикателствата и трудностите, с които могат да се сблъскат хората с интелектуални затруднения в дейностите, свързани с достъпа до плаване с ветроходни съдове и тренировъчния процес. 
Изследването ще подпомогне разработването на иновативна и приобщаваща методология за обучение по ветроходство, основана на сътрудничеството на хора със и без увреждания. За изпълнението на проекта ще си сътрудничат секторите по Ветроходство и по Адаптирана физическа активност и спорт от катедра „Водни спортове“ на НСА.
Домакин на първата партньорска среща беше кметството на Туоро Сул Трасимено, където е ситуирана координиращата институция. Останалите партньори са: Регионалният офис на Националния център за спортно образование в Перуджа (Италия) и Истърската спортна академия (Хърватско). Представители на НСА в срещата бяха доц. Стефка Джобова и гл. ас. Стоян Бахчевански. 
??????? ??? Facebook Twitter Share