НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11875426 Картинка 5357088 Картинка 11999099 Картинка 1466022 Картинка 4920484 Картинка 12176918 Картинка 5981635 Картинка 692852 Картинка 9304071 Картинка 5918083

13.06.2022 - Процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) през 2022 г.

С решение на Академичния съвет на НСА „Васил Левски“ по Протокол № 19 от 02.06.2022 г. се открива процедура за допълнително материално стимулиране (ДМС) на научната и публикационна дейност за периода месец ноември 2021 г. – месец ноември 2022 г. Заявлението за кандидатстване за ДМС се подава в деловодството на НСА „Васил Левски“, к-т 111, НСА „Васил Левски“, Студентски град, в срок до 30.11.2022 г. Същото се изпраща и на имейл: cras@nsa.bg. 
  
??????? ??? Facebook Twitter Share