НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 12183968 Картинка 10276966 Картинка 5827731 Картинка 10155297 Картинка 5959734 Картинка 9244358 Картинка 8708930 Картинка 435687 Картинка 5790885 Картинка 6631821

9.05.2022 - Ден на кариерното ориентиране по проект ОМНИАНационална спортна академия организира на 10 май 2022 г., от 11.00ч., в гр. Пазарджик Ден на кариерното ориентиране. Събитието е част от дейностите по Проект ОМНИА, № BG05M2OP001-2.016-0007, процедура „Модернизация на висшите училища“, ОП НОИР, изпълняван съвместно с Медицински университет – Пловдив. По време на кариерния ден ще бъдат представени възможностите за професионална реализация и кариерно развитие в областта на спорта и свързаните със спорта професии. Ще бъде представена и новата съвместна магистърска програма „Спорта физиология, спортна кардиология и спортна травматология“, разработена от преподаватели на НСА и на МУ – Пловдив. 


 
??????? ??? Facebook Twitter Share