НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8797730 Картинка 915598 Картинка 6265764 Картинка 2867009 Картинка 7794723 Картинка 8136789 Картинка 6147606 Картинка 10879543 Картинка 1797814 Картинка 11324579

20.01.2022 - Защита на дисертация НС "Доктор на науките"- Илия Кючуков


Официална защита на дисертационния труд на Илия Димитров Кючуков,  на тема „Биомеханични модели на безопорната фаза на гимнастически упражнения с комбиниране на ротационни движения“ за придобиване на научната степен “Доктор на науките” в професионално направление 7.6. Спорт ще се състои на 22.02.2022 г. от 14:00 часа в зала А3 на Национална спортна академия „ В. Левски“.

Рецензенти:

 1. проф. Здравко Петров Аракчийски, доктор
 2. проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
 3. проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн

 Научно жури

Вътрешни членове:

 1. проф. Кирил Георгиев Андонов, дн - председател
 2. проф. Бонка Михайлова Димитрова, доктор
 3. проф. Здравко Петров Аракчийски, доктор
  Резервен член доц. Георги Иванов Сергиев, доктор

Външни членове:

 1. проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн – ЮЗУ, пенсионер
 2. проф. Росица Стефанова Църова, доктор – НСА, пенсионер
 3. проф. Галина Петрова Дякова, доктор – Тракийски университет, Стара Загора
 4. доц. Огнян Кирилов Тишинов, доктор – НСА, пенсионер
  Резервен член проф. Димитър Танев Кайков, дн – НСА, пенсионер

  Технически секретар: Цветелина Гергова-Манчева
Материали по защитата


 
??????? ??? Facebook Twitter Share