НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5273746 Картинка 928312 Картинка 1340209 Картинка 6100421 Картинка 9110327 Картинка 457463 Картинка 338978 Картинка 5723387 Картинка 11628008 Картинка 5567239

19.01.2022 - Конкретни оферти на немски компании за работа на студенти от НСА


Във връзка с проведена среща на ректора на Национална спортна академия „Васил Левски“ с работодатели от немски компании предоставяме конкретни техни предложения, относно осигуряване работа по специалността, с трудов договор и жилище на назначените от тях кадри. Изискването към кандидатите е да имат ниво В? на владеене на немски език.
Работодателите менажират множество възстановителни, фитнес центрове и плувни комплекси в едни от най-големите немски компании като това е част от политиката на държавата за поддържане здравето на служителите, а услугите се финансират от здравната каса. 

За по-подробна информация можете да зададете своите въпроси на: 
g.vonheyking@agentur-vonheyking.com
81373 München  
Tel.: +49 (0) 89 / 5107 1507 
Mobil: +49 (0) 0151 / 50 700 349 
Gergana von Heyking


 
??????? ??? Facebook Twitter Share