НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 8183829 Картинка 10652337 Картинка 2157018 Картинка 10179383 Картинка 1054035 Картинка 593668 Картинка 11594808 Картинка 6185797 Картинка 1780995 Картинка 6829944

18.01.2022 - Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми

 

Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми дават възможност на кандидати за магистърска/докторска степен да се обучават в престижни университети в САЩ. Програмата е достъпна за кандидати от всички области на науката и изкуствата с изключение на клинична медицина и стоматология. Финансирането по програмата е за една академична година (10 месеца). Всяка година се предоставят между 5 и 8 стипендии.

Кандидатите се подбират чрез ежегоден конкурс, който се обявява всяка академичната година. Крайният срок за подаване на документи е през месец май. Интервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през втората половина на юни, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Датите на интервютата са фиксирани и няма възможност за допълнителни дати.

Допълнителна информация можете да намерите на уебсайта на Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”.

 

  
??????? ??? Facebook Twitter Share