НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1366616 Картинка 11180260 Картинка 10953113 Картинка 14144 Картинка 6571936 Картинка 3048567 Картинка 4622576 Картинка 9038674 Картинка 6217082 Картинка 10443563

18.01.2022 - Защита на дисертация – Шахесер Гюнеш

 
На 23.02.22 г. (сряда) от 14.00 ч. в Национална спортна академия „Васил Левски”- Студентски град, зала А3 , ще се състои публична защита на дисертационен труд на ШАХЕСЕР ГЮНЕШ – докторант в редовна форма на обучение, ПН 7.6 Спорт, в докторска програма „Теория и методология на спортната наука“, с тема на дисертационния труд: „Влияние на средствата на адаптираната физическа активност върху физическата дееспособност на деца със специални нужди”.

Научен ръководител: проф. Росица Църова – доктор

Рецензенти:
1. проф. Милена Величкова Алексиева, доктор 
2. доц. Величка Павлова Александрова, доктор

Вътрешни членове:
1. доц. Мариана Алексиева Борукова, доктор,  ПН 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Баскетбол) 
2. доц. Величка Павлова Александрова, доктор, ПН 7.6. Спорт, Специалност Спорт (Адаптирана физическа активност и спорт) 

Външни членове:
1. проф. Милена Величкова Алексиева, доктор, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …,  ВТУ
2. доц. Стоян Христов Денев, доктор, ПН 1.3. Педагогика на обучението по …, ВТУ
3. доц. Боряна Георгиева Туманова, доктор, ПН 1.3. Педагогика на обучението по … – СУ 

 
??????? ??? Facebook Twitter Share