НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10807593 Картинка 11652859 Картинка 8599219 Картинка 6518204 Картинка 5995313 Картинка 5459393 Картинка 7272884 Картинка 390780 Картинка 1818860 Картинка 9347140

Скръбна вест – почина проф. дпн Крум Рачев

С огромно прискърбие ректорското ръководство уведомява академичната общност, че на 29 декември 2021 г. на 92-годишна възраст почина проф. дпн Крум Рачев – доайен на спортната наука и една от най-емблематичните личности на Национална спортна академия „Васил Левски“.
Проф. Рачев е преподавателят с най-продължителен стаж като ръководител на катедра „Теория на физическото възпитание“ – общо 20 години за периодите 1977–1993 г. и 1994– 1999 г. Декан е на Учителски факултет и задочно обучение (1975–1979 г.), както и заместник-ректор по учебната работа 1980–1988 г. Бил е декан на  факултета по физическо възпитание в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” (1998–1999 г.).
През дългогодишната си преподавателска и изследователска дейност доайенът на теорията и методиката на физическото възпитание публикува повече от 190 труда, 40 от които основно са учебници, монографии, студии и научно-методични ръководства. Повече от 25 научни статии са публикувани в чужди научни сборници и списания. Четири книги са преведени на чужди езици. Сред тях е монографията „Оптимизиране подготовката на младите спортисти” (1983), преведена и издадена през същата година в Република Гърция.
Много активна е дейността на проф. Крум Рачев в ръководството на докторанти като под неговата научна опека успешно са защитили своите докторски дисертации повече от 20 научни работници с успешно кариерно развитие и реализация в научно-методичната област на физическото възпитание и спорта в съответните висши училища и държави.
Научните му интереси са насочени главно в областта на общата теория на физическата култура и теорията и методиката на физическото възпитание и по-специално: физическата култура като обективна потребност в живота на човека, проблемът за изграждане на основите на общата теория на физическата култура, възрастовата теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка и др.
За своя дългогодишен значим научен и обществен принос проф. дпн Крум Рачев е удостояван с редица правителствени ордени, звания и медали, в т.ч. високото отличие на FIEP - орденът „FIEP SILVER CROSS of HONOR” – за особени заслуги и принос за развитието на физическото възпитание и спорта, „Заслужил деятел на физическата култура”, орден „Кирил и Методий” – І степен. Носител е на най-високото отличие на НСА – златна значка, за изключителните му постижения на учен и преподавател и за приноса му към развитието на физическото възпитание и спорта. Награждаван е в годините с почетен медал и почетен знак на Академията за научните му постижения в теорията и методиката на физическото възпитание, които се ползват със заслужено уважение сред спортните среди и научната общност в България и в чужбина.
Поклонението ще е на 9 януари 2022 г. (неделя) от 12,30 ч. в Ритуалната зала на Централни гробища - София.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share