НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5026926 Картинка 1070531 Картинка 10113273 Картинка 1549262 Картинка 6967004 Картинка 6240545 Картинка 9616190 Картинка 2692692 Картинка 6236394 Картинка 6163023

Успешен старт на магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт“
С пожелания към своите студенти за здраве, устойчивост и вдъхновение преподавателите от сектор АФАС доц. Джобова, доц. Александрова и гл.ас. Кирилова дадоха началото на магистърска програма „Адаптирана физическа активност и спорт“. 
„Всички тук присъстващи сме убедени в положителното влияние, което спортът и адаптираната физическа активност оказват върху живота на хората с увреждания. Днес, поради драстичната промяна в начина по който живеем, учим и работим това влияние се  мултиплицира многократно. Броят на хората с увреждания по света се увеличава с всеки изминал ден и ние сме изправени пред глобалното предизвикателство да гарантираме тяхното право на достъп до спорт“ – заяви в приветствието ръководителят на програмата доц. Стефка Джобова.
Новоприетите магистри споделиха, че гледат към бъдещето с много надежда и планове за реализация в избраната професионална област, като всеки от тях е намерил своята собствена мотивация, провокирана от предишен опит и настоящата действителност.


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share