НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9861821 Картинка 9109302 Картинка 1466985 Картинка 6013076 Картинка 10406210 Картинка 4588086 Картинка 2864297 Картинка 8684745 Картинка 2456916 Картинка 1479835

XVII сесия за президенти и директори на Национални олимпийски академии

В периода 5-9 ноември 2021 г. се проведе 17-ата сесия за президенти и директори на Национални олимпийски академии от цял свят. В нея участваха  представители на 35 държави, а националната академия на България бе представена от проф. Лозан Митев – президент на НОА но БОК и Ваня Йорданова – координатор към съвета на НОА на БОК.
Основната тема на сесията беше „Предизвикателствата пред Олимпийското възпитание в пост – ковид свят“. Програмата във всеки един от петте дни включваше представянето на лекция от водещ лектор в международното олимпийско движение, след което се провеждаха дискусии по групи, където участниците имаха възможност да обменят опит с колеги.  Лектори бяха членът на МОК Ричард Паунд, проф. Ерик Монин, Густаво Маркос, проф. Стефан Васон, и Сесил Файе.
Сесията бе открита от президента на Международната олимпийска академия Исидорос Кувелос, който подчерта в приветствието си силата и мисията на Националните олимпийски академии, с което изтъкна и необходимостта от съвместни дейности и солидарност между тях. 
Работата на сесията протече в конструктивна обстановка и бе насочена към обмен на опит, идеи и мнения за въвеждане на нови стандарти и модел на работа на Националните олимпийски академии. В обсъжданията по тези въпроси особено внимание бе отделено на развитието на възможностите за обмен на онлайн информация, създаване и развитие на информационните платформи на НОА в интернет. Приети бяха и предложенията на НОА на БОК за провеждане на ежемесечни работни консултации с ръководителите на академиите, както и необходимостта от възстановяване на информационното сътрудничество и обмен с Международната олимпийска академия.
Проф. Дионисис Гангас представи резултатите от цялостния ремонт на съоръженията на МОА в Олимпия, които представляват едно значително постижение в създаването на условия за провеждане на големи международни форуми. Сесията бе посветена на 60-ата годишнина на Международната олимпийска академия.
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share