НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2309515 Картинка 1467815 Картинка 11508857 Картинка 5456686 Картинка 5434198 Картинка 3149075 Картинка 8069382 Картинка 5875319 Картинка 2272319 Картинка 11380045

Трета съвместна научна конференция на катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“ и „Борба и джудо“

   


На 11.11.2021 г. в онлайн среда се проведе Третата съвместна научна конференция „Предизвикателства и перспективи пред спортната наука” „Проблеми пред съвременния спорт”, организирана от катедри „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички” и „Борба и джудо” и Тринадесетата научна конференция на катедра „Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички”. 
Ръководителят на катедрата, проф. Валентин Панайотов, поздрави участниците и гостите и им пожела ползотворна работа. 
Събитието откри проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност на НСА и почетен зам. председател на научния комитет на конференцията. Тя поздрави организаторите и участниците и изрази задоволството си от утвърждаването на ежегодните конференции, организирани от катедра “Тежка атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички “, а в последните три години и съвместно с катедра “Борба и джудо”, като традиционен научен форум. 
Водещ на събитието беше гл. ас. Петя Миланова. 
В програмата на конференцията бяха включени общо 24 доклада, като  8 от тях бяха представени с презентации, а останалите – на онлайн постерна сесия. Участие взеха преподаватели, докторанти и студенти от НСА. 
Всички представени доклади ще бъдат публикувани в Годишника на Академията. 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share