НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 10909978 Картинка 4409943 Картинка 9671810 Картинка 7909448 Картинка 6065587 Картинка 6247449 Картинка 3612036 Картинка 6899665 Картинка 4035141 Картинка 660434

НСА е партньор на Медицински университет, Пловдив в изпълнение на проект ОМНИА (2021 - 2023)

 
На 03 ноември 2021 година в Медицински университет–Пловдив се проведе пресконференция за публично оповестяване на началото на проект ОМНИА, разработен по процедура „Модернизация на висшите училища“, Оперативна програма НОИР, с продължителност до края на 2023 година. Национална спортна академия е сред партньорите на МУ-Пловдив в дейностите за изпълнение по проекта, заедно с медицинските университети в Плевен и София, Националния център по заразни и паразитни болести, Института по молекулярна биология към БАН, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Университета по хранителни технологии и Тракийски университет – Стара Загора. 
Безвъзмездната финансова помощ за проекта е в размер на 4 762 516 лв., а НСА ще партнира в разработването на съвместна магистърска програма „Спортна физиология, спортна кардиология и спортна травматология“. Програмата ще бъде подготвена за преподаване на английски език, като обучителните ресурси ще бъдат дигитализирани за целите на обучение както в редовна, така и в дистанционна форма. Първите студенти по новата съвместна програма ще бъдат приети през 2022 – 2023 година, като завършилите успешно ще получат диплома, издадена съвместно от МУ-Пловдив и НСА „Васил Левски“. 
Чрез квалификационни обучения и мобилности с цел преподаване и научна дейност във Франция и Гърция ще бъде насърчено кариерното развитие на преподаватели от академичния състав. Ще бъдат повишени дигиталните умения и компетенциите за ползване на чужди езици от студентите. Изпълнението на проекта ще създаде условия за по-продуктивна връзка между висшето образование и бизнеса, както и за по-пълноценно планиране на реализацията на пазара на труда и на предприемачески идеи от страна на студентите. 
Като цяло проектът ОМНИА  изразява желанието на МУ-Пловдив и партньорските институции да обхванат всички аспекти на модернизацията на висшето образование в България. Ръководител на екипа на НСА за изпълнение на партньорските задължения е проф. Иван Мазнев.
Видео от пресконференцията може да видите на следния линк:
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share