НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7627768 Картинка 4699864 Картинка 9831861 Картинка 9239464 Картинка 6349075 Картинка 3974958 Картинка 1186324 Картинка 10303662 Картинка 12092191 Картинка 11366296

Научна конференция на катедра „Гимнастика“

 
Катедра „Гимнастика“ към Национална спортна академия „Васил Левски“ проведе традиционната си научна конференция в онлайн среда и събра участници от всички гимнастически дисциплини.
Ръководителят на катедрата, доц. Георги Сергиев, поздрави участниците и гостите с пожелание за ползотворна работа и прочете поздравителен адрес от името на ректора на Спортната академия, проф. Николай Изов.
Научният форум откри проф. Татяна Янчева, заместник-ректор по научната и международна дейност на НСА, която изрази своята убеденост, че ще бъде спазена традицията на конференцията да се представят стойностни разработки и пожела успех на участниците. Водещ на конференцията беше доц. Марина Петрова, ръководител по НИР в катедра „Гимнастика“.
В конференцията бяха представени 15 доклада от 24 участници – преподаватели и специалисти от България и Бразилия.
Призът проф. Никола Хаджиев, за доклад с най-висока научна и приложна стойност, бе връчен на студентката от магистърска програма „Спорт за високи постижения – художествена гимнастика“ Теодора Граматикова с научен ръководител проф. Гюрка Ганчева, доктор, за разработка на тема „Методика за онлайн обучение по художествена гимнастика при начинаещи“. 
Всички представени доклади ще бъдат публикувани в том 2/2021 г. на Годишника на Академията.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share