НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6844525 Картинка 3575378 Картинка 10842492 Картинка 9864906 Картинка 9429130 Картинка 11581594 Картинка 5961167 Картинка 131993 Картинка 10599083 Картинка 5489096

Студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ“

 
Национално представителна работодателска организация Съюз за стопанска инициатива организира Студентски конкурс „МОЯТА ЦИФРОВА БЪЛГАРИЯ!“ със срок на кандидатстване до 21.11.2021 г.
Конкурсът е обявен на 20.09.2021 г. от г-жа Мария Габриел, Еврокомисар по иновации, научни изследвания, култура, образование и младежта по време на организираната от Съюза за стопанска инициатива Международна кръгла маса на тема: „Цифрова и устойчива България: малките на фокус“ и ще се проведе под нейния патронаж.
В конкурса участие могат да вземат български студенти, които се обучават във висше училище в България или в чужбина и са на възраст до 27 години.
Кандидатства се с доклад/анализ относно визията на автора за устойчива цифровизация на българското общество, бизнес или общност.
Победителите в конкурса ще бъдат определени по предварително утвърдена критериална матрица от жури с висока експертиза.
Подробности относно условията за участие в конкурса се намират на:
https://ssibg.org/студентски-конкурс-моята-цифрова-българия, както и на интернет страницата на Съюза за стопанска инициатива.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share