НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7164812 Картинка 3838437 Картинка 11233486 Картинка 400426 Картинка 2376242 Картинка 7427323 Картинка 10916001 Картинка 1647587 Картинка 11929416 Картинка 1529921

Покана за конкурс за външни експерти по проект на Съвета на Европа

 
Министерство на младежта и спорта информира, че е получена покана за участие на заинтересовани лица за позиция външен експерт по проект “CHILD SAFEGUARDING IN SPORT. Up your game, strengthen your squad!” (CSiS) на Съвета на Европа, финансиран от Европейския съюз.
Този 20-месечен проект е стартирал на 1 март 2020 г., като целта му е да предоставя техническа помощ на публичните органи, отговарящи за спорта, спортните организации и на заинтересованите страни за прилагане на по-ефективни и интегрирани политики за закрила на децата за предотвратяване на насилието над деца в спорта (сексуално, физическо, емоционално/психологическо и т.н.) и за защита на жертвите.
Като част от проекта ще бъде създаден Пул от международни експерти по безопасен спорт чрез актуализиране и разширяване на вече съществуващия Пул от европейски експерти по сексуално насилие в спорта. Пулът предоставя възможности за партньорско обучение, изграждане на капацитет и насърчаване на обмена между тези, които имат роля в борбата и предотвратяването на насилието над деца в областта на спорта.
Всички кандидатури ще бъдат оценени въз основа на експертни познания и опит и ще бъдат избрани тези, които отговарят на изискванията на групата.  
Информация за поканата и формулярите за кандидатстване можете да намерите на:
Срокът за кандидатстване е 27 октомври 2021 г. като попълнения формуляр се изпраща на електронна поща: adela.cujko@coe.int и celia.biedma-mendes@coe.int

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share