НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3630123 Картинка 11904047 Картинка 4140037 Картинка 9512128 Картинка 7247427 Картинка 8913869 Картинка 3971318 Картинка 8935586 Картинка 3289384 Картинка 7295794

ММС с нова програма за кадрово осигуряване на спортните клубове

 Министерството на младежта и спорта ще осигурява по една минимална месечна работна заплата за треньор в спортен клуб. Това предвижда първата по рода си „Програма за кадрово осигуряване на спортните клубове“, разработена от екипа на спортния министър в служебното правителство, Андрей Кузманов.
Гарантираното от държавата месечно възнаграждение на един треньор от спортен клуб е с цел финансово подпомагане на клубове, които нямат големи финансови възможности, но работят усилено за развитието на спорта.
С новата „Програма за кадрово осигуряване на спортните клубове“ се отрежда централна роля на лицензираните спортни федерации, които в партньорство с Министерството на младежта и спорта организират реализирането на дейностите в спорта, и ще мотивира и стимулира спортни специалисти, които ще имат възможност да провеждат адекватна и ефективна подготовка на състезателите.
Краен бенефициент са треньори, работещи в спортните клубове – членове на съответната спортна федерация и отговарящи на критериите на Програмата. Ефектът от финансовото подпомагане на спортните клубове ще се усети и при спортистите от всички възрастови групи в тренировъчната и състезателна дейност в клубовете.
С проекти по Програмата могат да кандидатстват лицензирани спортни федерации, членуващи в тях клубове и лицензирани треньори. Едно от задължителните условия е в клуба да нямат назначен треньор с трудов договор по Кодекса на труда, който получава възнаграждението си от друго юридическо лице, финансирано от бюджета на държавата.
Със средства от Програмата могат да бъдат подпомогнати клубове, които имат спортно-състезателна дейност за всяка от последните 5 години.
Необходимите средства за изпълнение на Програмата ще се осигуряват от бюджета на ММС. Ведомството ще извършва текущ и последващ контрол върху дейността и разходването на финансовата помощ.
Проектът на „Програма за кадрово осигуряване на спортните клубове“ е публикуван на сайта на ММС за обществено обсъждане, чийто срок е 10 дни и федерации, клубове и заинтересовани лица могат да правят предложения.

 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share