НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2056539 Картинка 8914894 Картинка 10399939 Картинка 9355733 Картинка 4888383 Картинка 5658342 Картинка 3009687 Картинка 6102019 Картинка 5579070 Картинка 3219807

Ново партньорство между НСА и Община Сандански

Нови идеи и инициативи за съвместно сътрудничество обсъдиха представители на Национална спортна академия „Васил Левски“ с деятели на физическото възпитание и спорта и ръководители на общинската администрация при посещението си в Сандански. 
Ръководителят на катедра „Мениджмънт и история на спорта“, проф. Лозан Митев, доц. Иван Сандански и докторант Димитър Димитров проведоха в новата спортна зала на града регионален семинар с учители по физическо възпитание на тема „Състояние и перспективи за развитие на училищното физическо възпитание и спорт в съвременните условия“. В последвалата дискусия и обмяна на мнения участваха 14 местни специалисти, на които бяха предоставени и методически материали за обогатяване на съдържанието и методите на работа в часовете по физическо възпитание.
Делегацията на Спортната академия се срещна със заместник-кмета на община Сандански, Павлина Караджова, с която бяха дискутирани възможностите за сътрудничество между двете институции в областта на младежките дейности и спорта.
На специална среща в спортното училище, директорът Николай Марков, който е и възпитаник на НСА, представи новостите в дейността на екипа си, а за по-доброто провеждане на учебния процес и по повод 10-годишнината на училището представителите на Академията предоставиха богат набор от електронни книги и материали.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share