НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2821891 Картинка 11844019 Картинка 9627226 Картинка 11809571 Картинка 11593527 Картинка 1999454 Картинка 953377 Картинка 7669322 Картинка 9637852 Картинка 10597862

Силна научна програма на конгреса на Асоциацията на физиотерапевтите

 
На 11 и 12 септември 2021 г. в Парк хотел „Витоша“ се проведе VIII Национален конгрес на Асоциацията на физиотерапевтите в България с международно участие, на който  се отбеляза и 30-годишнината от основаването на организацията.
По време на форума бяха обсъдени както съвременните тенденции в практиката от национален и световен мащаб, така и бъдещото развитие на професията в България.
Силната научна програма даде възможност за обмяна на качествена информация за новости в областта на кинезитерапията и рехабилитацията, за националния опит и световните постижения.


 


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share