НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9981319 Картинка 7518735 Картинка 5994589 Картинка 8978945 Картинка 5624835 Картинка 4775708 Картинка 7864893 Картинка 9151949 Картинка 3522016 Картинка 7416125

Обучение на Европейската комисия по Плана за равенство между половете

Ecorys, от името на Европейската комисия, организира на 28 септември 2021 г. от 11,00 до 16,00 централно европейско време обучение за български организации по критерия за допустимост на Плана за равенство между половете за Хоризонт Европа.

Четиричасовото обучение по планове за равенство между половете (GERs) има за цел да подкрепи съответните изследователски организации и публични органи от България, които желаят да кандидатстват в Хоризонт Европа. То ще въведе критерия за допустимост на Horizon Europe GEP и ще предостави насоки за разработването на GEPs въз основа на деветте градивни блока, свързани с процеса и съдържанието.

Заинтересованите организации трябва да попълнят до 6 септември 2021 г. онлайн формуляр на: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/GEPtrainingEOI

Информация на: https://ec.europa.eu/info/news/gender-equality-plans-geps-2021-jul-30_en

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share