НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 2774293 Картинка 7443493 Картинка 1160822 Картинка 10467836 Картинка 1955208 Картинка 1016404 Картинка 1584417 Картинка 11547502 Картинка 6181834 Картинка 573388

Скръбна вест – почина проф. д-р Виден Георгиев

На 8 юли 2021 г. на 96-годишна почина проф. д-р Виден Георгиев – дългогодишен преподавател в катедра „Физиология и биохимия“, един от водещите български специалисти в областта на спортната физиология и медицина.
Напусна ни един изключителен авторитет, уважаван и почитан колега с огромен принос за успешното развитие на спортната наука у нас и в чужбина. 
През 1963 г. проф. Георгиев получава научна степен „доктор" в Института по експериментална медицина при Руската академия на медицинските науки в Санкт Петербург, където дисертационният му труд е награден като един от най-добрите, защитени в института.
След спечелен конкурс на ЮНЕСКО специализира неврофизиология и работи от 1964 до 1966 г. във Франция като научен изследовател в Лабораторията по неврофизиология при Френския национален здравен институт, а впоследствие и в Катедрата по физиология на Сорбоната.
Проф. Виден Георгиев има публикувани у нас и в чужбина над 100 научни публикации, в това число 2 монографии („Проприорецептори и кръвообращение", 1965 и „Периферно и мозъчно кръвообращение при физически усилия", 1991), учебници и ръководства. Съавтор е на първия у нас учебник по физиология на човека с физиология на спорта, 1973 г. Участва в повече от 30 научни наши и международни конгреси и конференции. Научните му постижения са главно в областта на неврофизиологията и кръвообращението. Основоположник е на учението за регионалното кръвообращение у спортисти при физически усилия. В тази връзка достиженията му се цитират и в чужбина и са залегнали в чуждестранни ръководства и учебници.
Автор е на концепция и проект за нов Закон за научните степени и научните звания, които са депозирани в МОМН (2005).
През 1977 г. става действителен член на Ню Йоркската академия на науките с право на номинации за нейни органи. Той е съучредител на гражданското „Движение за развитие и защита на науката и висшето образование" и член на Съюза на независимите български писатели. Неговата творческа биография е поместена в много международни европейски и световни справочници.


Поклон пред паметта на проф. д-р Виден Георгиев!

Поклонението ще бъде на 12 юли (понеделник) в 12,00 ч. в Ритуалната зала на Централни гробища - София. 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share