НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11563091 Картинка 10963403 Картинка 7611828 Картинка 4929040 Картинка 9796843 Картинка 6410608 Картинка 9491006 Картинка 9904538 Картинка 10277801 Картинка 5053912

Годишна научна конференция по проект Наследство БГ

 
На 28 и 29 юни в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе Годишна научна конференция на партньорите, участващи в изпълнението на проект „Център за върхови постижения Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 
Общо 29 доклада, разпределени в 10 тематични модула бяха представени в научния форум, който бе председателстван от ръководителя на проекта, чл.кор.проф. Иван Илчев, дин. В тях бяха представени разнообразни аспекти, свързани с опазването, модернизирането и дигитализирането на културното наследство в страната ни. Проектът Наследство БГ дава поредно доказателство за осъществяване на голям и бърз напредък в проучването и опазването на културните ценности – история, природа, човек, изкуства, виртуално образование и др. 
Национална спортна академия „Васил Левски“ е една от дванадесетте партньорски образователни и научни институции. Дейността на НСА по проекта в частта за развитието на рекреативната индустрия и иновативните подходи за здраве и качество на живот бе представена от проф. Бистра Димитрова, дн, която е ръководител на екип от 22 преподаватели и изследователи на Академията, участващи в проекта. В центъра на научните изследвания и получените резултати е катедра „Водни спортове“, като екипът е формиран и от изследователи от други катедри на НСА, свързани с качеството на живот, разнообразните потребности от рекреация на съвременния човек.
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share