НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1433068 Картинка 6846536 Картинка 514130 Картинка 1581513 Картинка 11537651 Картинка 7466982 Картинка 10328817 Картинка 8059502 Картинка 9281940 Картинка 727845

Стажантска програма на НАТО през 2022 година

 

Министерство на външните работи (МВнР) информира, че е открита процедура за кандидатстване за Стажантската програма на НАТО през 2022 г. с краен срок за подаване на кандидатурите02 май 2021 г.

Пълна информация за програмата може да бъде намерена на официалния сайт на НАТО:
https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_182429.htm

Информация за програмата е публикувана и на интернет страницата на МВнР:
https://www.mfa.bg/bg/aktualno/karieri/svobodni-pozicii-mejdunaroden-sekretariat-nato.

Стажантската програма на НАТО дава възможност за шестмесечни стажове на младежи с изявени интереси в различни области и предоставя възможност за старт на кариера в организацията – за отбелязване е, че голяма част от служителите в международния секретариат на НАТО са започнали кариерата си именно чрез стажантската програма.
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share