НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 6866744 Картинка 8159155 Картинка 12290950 Картинка 8267472 Картинка 6982372 Картинка 10821644 Картинка 1443332 Картинка 9067762 Картинка 7954882 Картинка 3883472

Стартира програмата за сътрудничество между НСА и училищата в София област

 


На 21 април в гимназията „Иван Вазов“ в Своге се проведе работна среща на учителите по физическо възпитание от общинските училища в Своге, Искрец, Свидня, Церово, Бов, Реброво с ръководството на РУО София област и представители на НСА „Васил Левски“, с която започва новата програма за сътрудничество между образователните институции в областта на физическото възпитание и спорта.
Срещата бе открита от началника на РУО г-жа Росица Иванова, която направи обзор на съвместната работа с Академията и перспективите за сътрудничество с училищата от областта. Тя благодари за любезното домакинство на г-н Янакиев, директор на гимназията и на всички колеги за тяхното сътрудничество и готовност за съвместна работа.
От името на НСА „Васил Левски“ проф. Лозан Митев, доц. Тодор Маринов и гл. ас. Венета Петкова представиха стратегията и възможностите на Академията за изграждане на постоянно и широкообхватно сътрудничество, което да бъде в полза на учителите чрез методическа помощ, провеждане на съвместни изяви, предоставяне на образователни материали и новата инициатива – домакинството на НСА за посещения на спортни отбори от училищата, които имат интерес да проведат занимания на нейна територия. Предоставени бяха материали и информация за учениците, които проявяват интерес към обучението в Спортната академия.
Начало на съвместната работа ще бъде организирането и на Олимпийски спортен празник на 8 май, с който ще се даде подкрепа за по-активното спортуване на децата. Важно значение за провеждане на тази инициатива има участието на студенти от Академията, които ще бъдат организатори на празника и ще демонстрират своите умения в различни видове спортове. 
Спортните празници организирани съвместно с РУО - София-област и НСА „Васил Левски“ в градовете представляват оригинална форма на обществено и културно разпространение на идеята за двигателна активност и спорт. Те издигат ролята на учителите по физическо възпитание не само в образователната система и са подкрепа за авторитета им пред местната общественост.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share