НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 9320154 Картинка 1952021 Картинка 9030293 Картинка 10691532 Картинка 6179323 Картинка 7813789 Картинка 8090219 Картинка 10228705 Картинка 10296667 Картинка 4696163

Международната база данни DOAJ индексира списанието Journal of Applied Sports Sciences

 
Уважаеми колеги и автори, 

Информираме ви, че списанието на Национална спортна академия „Васил Левски“ – Journal of Applied Sports Sciences е индексирано в DOAJ -The Directory оf Open Access Journals. 


Това е още една стъпка към подобряване на видимостта на списанието в международните научни среди и осигуряване на достъпа на повече читатели до публикуваните в списанието научни статии. 

Ще очакваме вашите статии за предстоящите броеве на списанието! 

Проф. Татяна Янчева, ДН 

Главен редактор на Journal of Applied Sports Sciences
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share