НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 182697 Картинка 10620576 Картинка 2903249 Картинка 420481 Картинка 1630725 Картинка 9360477 Картинка 8616868 Картинка 1363688 Картинка 5681406 Картинка 10370587

Статии за годишника на НСА ще се приемат до 20 април 2021

 

Уважаеми колеги,

Очакваме вашите статии за том първи на Годишника на НСА за 2021 година в срок до 20 април. 

Предоставяме отново изискванията за публикуване, като обръщаме внимание изпращаните текстове да са изцяло съобразени с тях. 

Електронната поща за кореспонденция и изпращане на текстовете е: godishnik.nsa@gmail.com


Изтеглете изискванията


 


    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share