НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 663303 Картинка 2007711 Картинка 2871956 Картинка 4863090 Картинка 2041796 Картинка 10846269 Картинка 8382613 Картинка 3258566 Картинка 6735908 Картинка 4645110

Съобщение, относно предстоящи ремонти в НСА

 
Ректорското ръководство уведомява академичната общност, че са изработени проектите за ремонт на фасадата на Ректората, както и преустройството, изграждането и обособяването на Информационен и образователен център (ет. 2), учебни зали и кабинети (ет. 3) в корпус Б1 на Закрити спортни съоръжения.
Предстои обявяване на поръчка за избор на Изпълнител по Закона за обществените поръчки.
Проектната документация се намира в кабинета на Ректора – ет. 3, Ректорат, Студентски град и е на разположение на  желаещите да се запознаят с нея.
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share