НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7050248 Картинка 6395443 Картинка 11607744 Картинка 5475531 Картинка 11654784 Картинка 1225514 Картинка 10799417 Картинка 4518980 Картинка 4294880 Картинка 3206270

Онлайн среща с учениците от СУ „Ген. Владимир Стойчев“

 
В продължаващата кандидатстудентска кампания преподаватели от Спортната академия проведоха онлайн среща със зрелостниците от Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“.
Гл. ас. Венета Петкова и гл. ас. Милена Аврамова наблегнаха на най-важните особеностите при кандидатстване, обучение, учебно-тренировъчната база на спортната Алма Матер, както и големите възможности за последваща професионална реализация.
В дискусията преподавателите от НСА дадоха разяснения по множество въпроси във връзка с възникналите извънредни обстоятелства и кандидатстудентската кампания. Те припомниха също, че за улеснение на всички бъдещи студенти в НСА продължава целодневно да функционира Кандидатстудентското бюро.
НСА „Васил Левски“ изказва благодарности на директора на СУ „Ген. Владимир Стойчев“, г-н Борис Борисов, на заместник-директора, г-жа Виолина Симова, които спомогнаха за координирането на учениците и за успешното реализиране на презентацията.
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share