НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11758697 Картинка 1155532 Картинка 12086180 Картинка 2061687 Картинка 10690884 Картинка 2111041 Картинка 5751903 Картинка 1608877 Картинка 9211315 Картинка 2428562

Засилен интерес към НСА от учениците на Спортното училище в Пловдив
В продължаващия ритъм на кандидатстудентската си кампания Спортната академия се представи виртуално, в два поредни дни, пред учениците от XII клас на спортно училище „Васил Левски“ в Пловдив. 
С бъдещите кандидат-студенти бяха дискутирани най-важните акценти в обучението във факултетите „Спорт“, „Педагогика“, „Обществено здраве, здравни грижи и туризъм“, както и големите възможности за последваща професионална реализация.
Преподаватели от НСА дадоха разяснения по множество въпроси във връзка с  извънредната обстановка и кандидатстудентската кампания, като припомниха че за улеснение на всички бъдещи студенти в НСА продължава целодневно да функционира Кандидатстуденското бюро.
НСА „Васил Левски“ изказва благодарности на директора на СУ „Васил Левски“, г-жа Ружка Генова, и на цялото ръководство на училището, които спомогнаха за координирането на учениците и за успешното реализиране на презентацията.

Презентатори:
Гл. ас. Венета Петкова, доктор
Гл. ас. Милена Аврамова, доктор
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share