НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7458359 Картинка 992279 Картинка 11877819 Картинка 11028847 Картинка 6400408 Картинка 4166377 Картинка 1610207 Картинка 10762194 Картинка 1573785 Картинка 3888669

Защита на дисертация - Здравко Куртев

 

Официална защита на дисертационния труд на Здравко Здравков Куртев,  докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Гимнастика” с тема Изследване техниката на изпълнение на базови упражнения на кон с гривни и усъвършенстване методиката на обучението им, за придобиване на научната степен “Доктор” в професионално направление 7.6. Спорт, по научната специалност „Теория и методология на спортната наука“ ще се състои на 17.03.2021 г.от 14.00 часа в зала А-3 на Национална спортна академия „ Васил Левски“.

 

Вътрешни членове:

  1. проф. Кирил Георгиев Андонов, дн - председател
  2. доц. Георги Иванов Сергиев, доктор - рецензент

            Резервен член: доц. Добри Ангелов Добрев, доктор

Външни членове:

  1. проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн - рецензент
  2. проф. Ангел Божичков Крумов, доктор
  3. доц. Иван Стоилов Стоилов, доктор – УНСС

            Резервен член: проф. Кирил Захариев Костов, дн

 

Технически секретар: Цветелина Георгиева Гергова-Манчева


Материали по защитата

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share