НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 5061201 Картинка 5397390 Картинка 3467780 Картинка 8769888 Картинка 2517115 Картинка 1534307 Картинка 8607608 Картинка 6512415 Картинка 5161923 Картинка 6871789

НСА гостува на 28 СУ „Алеко Константинов“- София

 
Учениците от  XI и XII клас на столичното 28-о Средно училище „Алеко Константинов“ са първите, на които гостува Национална спортна академия при старта на кандидатстудентската кампания за учебната 2021/2022 година. 
Гл. ас. Венета Петкова – координатор КСК и четвъртокурсникът Сюлейман Сюлейман предизвикаха интересна дискусия, относно професионалната ориентация на бъдещите зрелостници в областта на физическото възпитание, спорта, спортната анимация, управлението на спортните дейности и туризма.
Презентация на широкия спектър от специалности, изискванията за кандидатстване, акцентите  за обучение, както и кратък видеоматериал на уникалната учебно-спортна база въведоха учениците в атмосферата на Спортната академия. Те се убедиха, че това което прави НСА предпочитано висше училище е не само отличното оборудване и големия брой специалности, а признатата в цял свят диплома и висококвалифицираните преподаватели.
Във връзка с популяризирането на спорта и здравословния начин на живот екипът на НСА проведе среща с ученици от седми клас, на която представи ползите от заниманията с физическа активност и спорт.
Само преди няколко седмици НСА подписа споразумение за сътрудничество с 28 СУ „Алеко Константинов“ за осъществяване на учебно-методически дейности и споделяне на ресурси в областта на спортната, учебната и научната дейност.
 
    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share