НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 7389385 Картинка 6864762 Картинка 8802044 Картинка 6929049 Картинка 656548 Картинка 5732800 Картинка 11108366 Картинка 11236212 Картинка 4636279 Картинка 6733424

Предстоящи конференции

 

МГУ „Св. Иван Рилски“ организира 64-та Международна научна конференция на Минно-Геоложки университет „Св. Иван Рилски“, която ще се проведе на 22 Октомври 2021г., в МГУ „Св. Иван Рилски“, гр. София.

Повече информация за конференцията можете да намерите тук, както и заявление за участие.ВУЗФ организира Националната студентска и докторантска конференция „Икономически предизвикателства пред България (2021-2023г.) – устойчивост и рискове“, която ще се проведе онлайн на 22.04.2021 г.

Подробна информация за конфeренцията, важни дати и крайни срокове за участие може да видите на:
https://vuzf.bg/events/predstoyashti/natsionalna-studentska-i-doktorantska-konferentsiya-na-tema-ikonomicheski-predizvikatelstva-pred-balgariya-2021-2023-g-ustoychivost-i-riskove

 

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share