НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11454663 Картинка 4188531 Картинка 9879877 Картинка 7544735 Картинка 5528311 Картинка 2704960 Картинка 10276783 Картинка 3919337 Картинка 12280368 Картинка 3428284

ВАКСИНИРАНЕ СРЕЩУ COVID-19

 
Започва набирането на желаещи да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 сред преподавателите и членовете на непреподавателския състав, с непосредствени контакти при работата със студенти.
Желанието си следва да заявите лично в периода 7-13 януари 2021 година.
За допълнителна информация академичният състав се обръща към преките си ръководители.
Служителите от административно-стопанските звена и отдели да се обръщат към помощник-ректор и директор АСД.

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share