НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 273816 Картинка 11633094 Картинка 8370854 Картинка 3216697 Картинка 8865875 Картинка 2193247 Картинка 8920804 Картинка 1355653 Картинка 2654530 Картинка 6022204

Покана - МОН създава резерв от кадри за заместване в училища и детски градини

Министерството на образованието и науката създава резерв от кадри, в който да се включат всички студенти, които се обучават във висшите училища в професионални направления за придобиване на педагогическа квалификация.


По този начин МОН изгражда условия системата на предучилищното и училищното образование да работи, осигурявайки учебен процес в епидемична обстановка с налична информационна база за заместващи учители.


Студентите, специализантите и докторантите, които желаят да се включат в резерва от кадри, могат да направят своята регистрация с попълването на електронен формуляр:

Попълнете формуляра


    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share