НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 3944924 Картинка 2728042 Картинка 9070540 Картинка 5975824 Картинка 1689812 Картинка 9366681 Картинка 2673996 Картинка 8161189 Картинка 7087325 Картинка 8116648

НСА е партньор по проект „SEE countries for the Integrity of football clubs / SEE – I“

   

Национална спортна академия „Васил Левски“ продължава активно да работи с Университета по физическо възпитание и спорт в Букурещ по проекта „SEE countries for the Integrity of football clubs / SEE – I“, който стартира през тази година, а румънското висше училище е водещата организация по него.

Основните направления, които проучва проекта  „Държавите от Югоизточна Европа за почтеност на футболните клубове“ са уреждането на мачове, употребата на непозволени вещества, спортната етика и корупцията. 

Мнението на експертната група, работеща в направлението за уреждането на мачове е, че това е един от големите проблеми и основно предизвикателство пред, което са изправени не само футболът и много спортове, а и регулаторите на залагания и правоприлагащите агенции в държавите от Югоизточна Европа. 

Проучванията на спортната етика ще спомогнат за стимулирането на футболните клубове в страните от Югоизточна Европа да публикуват ясни насоки за това, което се счита за етично или неетично поведение, съгласно „Препоръка CM / Rec (2010) 9 на Комитета на министрите към държавите-членки относно преработения Кодекс на Спортна етика“.

В сферата на корупцията във футбола SEE – I си поставя за цел да увеличи информираността, като направи опит да идентифицира участниците в този процес.

Проектът е иновативен, защото ще предостави първи изследвания за почтеността на футболните клубове в страните от Югоизточна Европа, фокусирайки се върху мениджъри, треньори и млади футболисти. Ще създаде инструментариум, който да се ползва от академични институции, треньорски асоциации, изготвящи програми за спортни тренировки, както и футболни федерации и клубове. Експерти от седем европейски организации, с признат опит в сферата на почтеността в спорта, ще се заемат с обучението на над 100 мениджъри, 100 треньори и 100 играчи.

Съвместната работа за предоставяне на висококачествено обучение, базирано на научните резултати на три партньорски университета ще се координира от Института по международни стратегически отношения (IRIS) – една от водещите организации, работеща дълги години по геоикономическите и геополитическите аспекти в спорта.

Партньори в цялостното осъществяване на проекта „SEE countries for the Integrity of football clubs / SEE – I“ са Националния университет по физическо възпитание и спорт на Румъния, НСА „Васил Левски“, Университет Аристотел в Солун, Румънската футболна федерация, Play Fair Code и Fair Play Code – Гърция.

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share