НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 1067002 Картинка 3949026 Картинка 5606138 Картинка 5048733 Картинка 12278882 Картинка 836182 Картинка 11819945 Картинка 2104769 Картинка 9273825 Картинка 2719034

Конкурс за професор – доц. Юлиан Карабиберов, доктор (заключително заседание на научното жури)

 

     На 19 ноември 2020 г. (четвъртък) от 13:00 ч. в методичния кабинет на катедра „Лека атлетика“ в ЗСС на НСА „Васил Левски“, Студентски град, ще се проведе заключителното заседание на научното жури по процедура за заемане на академичната длъжност „Професор“ в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, специалност Спорт (лека атлетика и кондиционна подготовка), за нуждите на катедра „Лека атлетика“ към НСА „Васил Левски“, с кандидат доц. Юлиан Богданов Карабиберов, доктор. 

     Конкурсът е обнародван в ДВ, брой 57 от 26 юни 2020 г.      

 

Научно жури, съгласно заповед №736/08.07.2020 г. на Ректора на НСА „В. Левски“

 

Вътрешни членове: 

  1. Проф. Апостол Николов Славчев, доктор - Председател 
  2. Проф. Марин Георгиев Гъдев, дн - рецензент
  3. Проф. Огнян Стоянов Миладинов, дн - рецензент
  4. Доц. Валентин Стефанов Панайотов, доктор

 

Външни членове: 

  1. Проф. Кирил Атанасов Аладжов, дн - рецензент 
  2. Проф. Петър Александров Банков, доктор 
  3. Доц. Георги Владимиров Игнатов, доктор

 

Технически секретар: Димитринка Александрова Шолева

 

Документи

    Всички новини


 
??????? ??? Facebook Twitter Share