Ќј÷»ќЌјЋЌј —ѕќ–“Ќј ј јƒ≈ћ»я "¬ј—»Ћ Ћ≈¬— »"
 артинка 4278368  артинка 6495354  артинка 12134938  артинка 1356416  артинка 9228927  артинка 2424753  артинка 5365248  артинка 11929984  артинка 341203  артинка 12121909

”спешен старт на Дѕ»“ј… ≈–ј«Џћ ќ‘»—јУ в Ќ—ј

Ќа 13 октомври 2020 г. студентите и преподавателите на Ќ—ј имаха възможност за първи път да задават своите въпроси и да получат експертни отговори на живо във ‘ейсбук, чрез инициативата Дѕитай ≈разъм офисаУ. ‘орматът е насочен изц€ло към заинтересованите към студентски и преподавателски обмен по програма ≈разъм+, като иде€та на екипа е попул€ризиране на възможностите за осъществ€ване на мобилност в университети и организации в чужбина, както и реализирането на виртуална мобилност. ¬одещ на събитието Дѕитай ≈разъм офисаУ беше очарователната ¬ан€ …орданова. Дѕитай ≈разъм ќфисаУ е за тези, които искат да зададат своите въпроси и не зна€т към кого да се обърнат, за тези, които искат да предизвикат себе си І да изберат ≈разъм+. —ледващото събитие на "ѕитай ≈разъм ќфиса" ще е на 22 октомври (четвъртък) 2020 г., от 13.30 ч. √ледайте ни на живо на ‘ейсбук страницата ни Erasmus+ Office NSA https://www.facebook.com/events/354649795960467

    ¬сички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share