НАЦИОНАЛНА СПОРТНА АКАДЕМИЯ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"
Картинка 11654916 Картинка 9032280 Картинка 8694736 Картинка 5887910 Картинка 5154067 Картинка 9795440 Картинка 7580554 Картинка 9417089 Картинка 7314264 Картинка 6467829

Очакваме вашите статии за втори том на Годишника на НСА „Васил Левски“

Уважаеми колеги,

Очакваме вашите статии за втори том на Годишника на НСА „Васил Левски“ в областта на спорта, физическото възпитание и кинезитерапията. В този брой на годишника ще бъдат публикувани и текстове от катедрени научни конференции. 

Предоставяме изискванията за публикуване и очакваме да ни изпратите статиите си в срок до 15 ноември 2020 (за втори том)

Електронната поща за кореспонденция и изпращане на текстовете е: godishnik.nsa@gmail.com

 

Проф. Татяна Янчева, ДН

Зам.-Ректор по Научна и международна дейност

Изисквания за годишник НСА

    Всички новини


??????? ??? Facebook Twitter Share